Yogaterapi


I grunden så är all yoga terapeutisk men skillnaden mellan “vanlig” yoga och yoga som terapi är att den terapeutiska yogan används för att arbeta med specifika problem, krämpor och sjukdom, att hjälpa kroppen i processen att hela sig själv. Det är inte fråga om symptombehandling utan terapin strävar att se helheten bakom det onda knät, den hårda magen, sömnproblemen, värken etc, vad är den underliggande energimässiga obalansen bortom symptomen.


Typer av sjukdomstillstånd där yoga är lämpligt är astma, diabetes, ryggproblem, tinnitus, spänningar, migrän, sömnproblem, hört blodtryck, ledbesvär, ischias och allmänt stärkande av immunförsvaret. 

  Yogaewa - Hatha yoga och Gravidyoga på södermalm