Hathayoga & yinyoga på Salve, Södermalm.


Hatha yoga är i grunden lugn och meditativ men har samtidigt en del fysiska utmaningar. 

Vi håller flera av positionerna lite längre, och lägger då stort fokus på avslappning, andning och inre närvaro. Du övar upp styrka, smidighet och medveten närvaro i kropp och sinne. 

Varje pass avslutas med en skön djupavslappning, yoga nindra. 

Yogan skapar mental, kroppslig och själslig balans. Det är mycket mer än ett vanligt träningspass. Vi lär oss relatera till vår kropp på ett nytt sätt. Och allt utgår ifrån individens egen kapacitet och dagsform. Klassen är öppen för alla nivåer. Inga förkunskaper krävs. Beroende på din dagsform och dina individuella förutsättningar kan du alltid välja mellan att ta det mycket lugnt och varsamt eller att utmana dig själv och gå djupare in i de olika positionerna.

 

                                 ***


SöndagarHathayoga kl 17-19. Start 4/2. 

Plats: Salve hälscenter Krukmakargatan 3, Mariatorget. 

Pris: 2900kr (14 ggr). 

Dropin: 240:-

Långpass. Gruppen som passar dig som på ett mjukt och skönt sätt vill öka din kroppsmedvetenhet, styrka och bli mer fokuserad. Klassen innehåller även avslappning som sänker stressnivån i kroppen. Du kan vara nybörjare eller ha tränat tidigare. Klassen som är 30 min längre än ordinarie klass erbjuder också längre tid för långsamma yinyogapossitioner, meditation och andningsövningar. Klassen avslutas alltid med en guidad djupavslappning eller från tonerna av tibetanska klangskålar. 


                                      ***


 

Måndagar, Hathayoga kl 17-18.30. Start 29/1 

Måndagar, Hathayoga kl 18.45-20.15. Start 29/1 

Plats: Salve hälscenter Krukmakargatan 3, Mariatorget.
Pris: 2800kr (15 ggr). 

Grupper som passar dig som på ett mjukt och skönt sätt vill öka din kroppsmedvetenhet, styrka och bli mer fokuserad. Klasserna innehåller även avslappning som sänker stressnivån i kroppen. Du kan vara nybörjare eller ha tränat tidigare.

Dropin i mån av plats på alla kurser 220:-, söndagar 240:-


                                    ***


Lugn Yoga, meditation och avslappning 

Lugn yoga, vi praktiserar enkla asanas (yogapositioner) för att mjuka upp i leder och muskler, skapa flöde, smidighet och styrka. Vi kommer också att lägga in yinyogapositioner där vi sitter eller ligger i en ställning under en längre tid och slappnar av i såväl muskler som i sinnet. Samtidigt praktiserar vi medveten närvaro – mindfulness, i kroppen och andetaget.

Meditation kan vi säga är vårt naturliga tillstånd i att bara vara, vara i det som alltid finns och är oföränderligt. Men oftast är det inte så vi upplever oss själva, livet och vår omgivning. Så vi praktiserar meditation med enkelhet och lätthet. Klassen avslutas med en längre avslappning till tonerna av tibetanska klangskålar eller meditativ guidning.

Torsdagar: 17-18.30
Kursstart: 8 februari (15 ggr). Prova-på den 1/2. Pris 100 kr . Föranmälan via sms 0730-503391 eller via mejl ahlsenewa@hotmail.com
Pris: 2800 kr. Drop-in i mån av plats 220 kr. Kursavgiften betalas senast en vecka före kursstart till Ewa Ahlsén Bg 588-1206, Skriv namn + Salve ht-17

Lärare: Ulrica & Ewa

                                   ***


Torsdagar, lunchyoga kl 12.-13. 

Plats: Salve hälscenter Krukmakargatan 3, Mariatorget.
Pris: 170kr drop-in, klippkort 10 ggr 1500kr

Klassen passar dig som på ett mjukt och skönt sätt vill öka din kroppsmedvetenhet, styrka och bli mer fokuserad. Klasserna innehåller även avslappning som sänker stressnivån i kroppen. Du kan vara nybörjare eller ha tränat tidigare.

OBS! Uppehåll 8/3


För att boka kurs gå till kontakta mig.

 

 

                                 ***                                    

 

Mer om Yoga

Yoga är en levande tradition, med rötter i Indien, vars tekniker leder till frigörande av stress, stelhet och spänningar i kropp och psyke och ytterst till insikt om oss själva.

Ordet yoga är sanskrit och betyder

ordagrant "förening". Med förening menas en balans mellan kropp och själ, mellan energi och medvetenhet. Man tror att yoga tidigare har praktiserats i flera olika kulturersom ett sätt för den sökande människan att nå befrielse från lidande och att nå svar på de universella frågorna "vem är jag? var kommer jag ifrån? vad är meningen med livet? hur blir jag och andra människor lyckliga. Det är dock i Indien som arvet av yoga har bevarats, systematiserats och utvecklats.

I dag kommer människor till yoga av flera olika anledningar. För att lära sig att hantera stress, mental och fysisk träning, ryggont etc. men också som ett sökande efter ett bättre sätt att leva i stort. Vår tid kräver ett verksamt instrument som yoga för att kunna leva fullt ut, hantera konflikter, bevara vår hälsa, vårda våra relationer med mera. Med yogans hjälp aktiveras och stärks våra inre fysiska och mentala resurser med ett mer balanserat och harmoniskt liv som följd.

Rörelser och positioner

Asanas är den del av yoga som blivit mest känd i västerlandet. Ordet, som är sanskrit liksom alla termer i yoga, betyder ”enkel, bekväm, stadig”. Den ursprungliga betydelsen av ordet asana är en bekväm och stadig kroppsposition som man kan stanna i en längre stund. Asanas stärker kroppen och alla dess funktioner. Övningarna utförs i samspel med andningen, med fullständigt medvetande och en avslappnad attityd och koncentration. Det handlar minst av allt om prestation.
I yoga menar man att kropp och sinne hör mycket nära samman – sinnet kan påverka kroppen och kroppen kan påverka sinnet. Därför betyder en asana inte bara en fysisk position eller ställning, utan lika mycket ett sinnestillstånd eller en attityd.

Andningsövningar

Andningen är nära förbunden med vårt sinne och speglar ofta människans mentala tillstånd. En djup och långsam andning har en lugnande inverkan, stillar sinnet och är därför en bra förberedelse inför meditation.
Genom andningsövningar (pranayama) får man också ökad energi och vitalitet.

Avslappning

Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet – att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden. Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men vi undervisar också i en särskild metod (yoga nidra – ”yogisk sömn”) för systematisk avslappning på alla nivåer.

Meditation

Meditation är en fridfull oas i det brusande livet. Ytterst syftar meditation till förening mellan det individuella och det absoluta medvetandet. Meditation (dhyana) är ett medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av olika meditationstekniker. Dessa tekniker kan komma från olika typer av yoga (raja yoga, kundalini yoga, jnana yoga m.fl.). Gemensamt för dem är dock utvecklingen av en djupare insikt som leder till ett mer harmoniskt liv med större förmåga att klara de uppgifter som vardagslivet ställer oss inför. Att meditera är en "boost" för balansen i kropp, själ och sinne.


 

Yogatyper

Det finns många olika yogastilar idag, till exempel Iyengar, Power, Asthanga, Kundalini, Kripalu, Sivananda och säkert ett hundratal till. Traditionellt särskiljer man mellan fem sinsemellan olika yogatyper:

Hatha Yoga

Det här är en av de yogaformer som är mest känd för oss i väst. "Hatha" betyder "sol" och "måne" och syftar till att med hjälp av olika kropps- och andningsövningar förena de dualistiska principerna i kroppen (jfr de kinesiska begreppen yin och yang). Genom dessa övningar får man kontroll över kroppens och sinnets energi, som i yoga kallas för "prana" (jfr. "chi" och "qi"). Om man uppnår kontroll över prana, uppnår man även indirekt kontroll över sinnet, eftersom prana och sinnet hänger ihop. Fördelen med detta system är att det ofta är väldigt svårt att konfrontera sinnet direkt, medan det är lättare att börja med mer fysiska övningar. När man försöker kontrollera sitt sinne svarar sinnet oftast med att börja "bråka" (försök kontrollera dina tankar så får du se!).

Raja Yoga

En annan viktig yogaväg är Raja Yoga som handlar huvudsakligen om mental träning i form av avslappning, koncentration och meditation, men även om förhållningssätt gentemot omvärlden och sig själv. Raja yoga delas upp i åtta steg (sanskrit: "asthanga"): Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana och Samadhi.

Jnana Yoga

Den här yogavägen kallas ofta för "den intuitiva visdomens väg". Jnana yogin strävar efter ett direkt varseblivande, eller en upplevelse, av sin sanna natur (svaret på frågan "vem är jag?"). I denna form av yoga använder man intellektet för att gå bortom intellektet, något som anses vara mycket svårt för de flesta människor som lätt fastnar i tilltrasslade tankekonstruktioner, men som för andra kan vara den snabbaste och rakaste vägen till upplysning. Denna form av yoga innebär en stor portion introspektion och meditation.

Karma Yoga

Karma yoga kan översättas till "den aktiva yogan i vardagen", eller meditation i handling. Inom karma yoga betonas en attityd av osjälviskt tjänande till andra människor. Man försöker också att släppa tanken på ett speciellt resultat av sina handlingar. Man handlar bara för "handlandets skull". Det viktiga är att man agerar med full uppmärksamhet i nuet, avslappnat och medvetet.

Bhakti Yoga

Bhakti yoga brukar på engelska översättas till "the Yoga of Devotion", hängivenhetens yoga. I bhakti yoga kanaliseras emotioner i en enda riktning, till exempel till en gudom, ett mantra, andningen, en symbol, en mänsklig förebild etc. Bhakti yoga innefattar mycket sång, musik och dans eftersom känslor kanske lättast uttrycks i dessa former.